home

ข่าวประชาสัมพันธ์

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

วันที่ : 08 พ.ย. 2562 17:45

logo
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

วันที่ : 05 พ.ย. 2562 19:19

logo
ด้วยแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานีมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

วันที่ : 29 ต.ค. 2562 12:03

logo
ด้านการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง ถนนสวยงาม(Scenic)

วันที่ : 25 ต.ค. 2562 12:30

logo
ด้านการปรับปรุงผิวจราจร(Service)

วันที่ : 25 ต.ค. 2562 12:28

logo
ด้านการเดินทางปลอดภัย (Safe)

วันที่ : 25 ต.ค. 2562 12:27

logo
ด้านการเดินทางปลอดภัย (Safe)

วันที่ : 25 ต.ค. 2562 12:25

logo
ด้านการเดินทางปลอดภัย (Safe)

วันที่ : 25 ต.ค. 2562 11:24

logo
ด้านการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง ถนนสวยงาม(Scenic)

วันที่ : 24 ต.ค. 2562 17:17

logo
ด้านการเดินทางปลอดภัย (Safe)

วันที่ : 28 ต.ค. 2562 08:16

หน้า