home

ประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท ได้บริการจุดจอดรถ บริเวณจุดตัดถนนกัลปพฤกษ์ - ราชพฤกษ์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย สำหรับประชาชนผู้เดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 19 - 31 ตุลาคม 2560

#ประชาสัมพันธ์ 

#กรมทางหลวงชนบท ได้บริการจุดจอดรถ บริเวณจุดตัดถนนกัลปพฤกษ์ - ราชพฤกษ์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย สำหรับประชาชนผู้เดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 19 - 31 ตุลาคม 2560

                                          

วันที่: 
อังคาร, ตุลาคม 10, 2017 - 15:29