home

ขทช.อด. รดน้ำขอพร ผอ.ขทช.อด.

รูปภาพ: 

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี (นายเรืองเดช ประวัตรวโรดม)

วันที่: 
อาทิตย์, เมษายน 12, 2015 - 11:30
ไฟล์แนบ: