home

ผอ.ขทช.อด.ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานเสริมผิวทางลาดยาง สาย อด.1076 แยกทล.2 - บ้านหลุบหวาย อ.เมือง จ.อุดรธานี

รูปภาพ: 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 นายเรืองเดช ประวัตรวโรดม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานเสริมผิวทางลาดยาง สาย อด.1076 แยกทางหลวงชนบท 2 - บ้านหลุบหวาย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อควบคุมคุณภาพงานเสริมผิวทางลาดยางให้ได้ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

วันที่: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 26, 2015 - 17:45