home

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านนายม - แยกทล.อด.5022 ต.ดอนกลอย อ.เมือง จ.อุดรธานี

รูปภาพ: 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 นายเรืองเดช ประวัตรวโรดม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้าน นายม - แยกทล.อด.5022 ตำบลดอนกลอย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร  เพื่อควบคุมคุณภาพงานปรับปรุงถนนลาดยางให้ได้ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

วันที่: 
อังคาร, มีนาคม 10, 2015 - 16:45