home

ผอ.ขทช.อด.ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านสามพร้าว-บ้านนาอุดม ต.สามพร้าว .อ.เมือง.จ.อุดรธานี

รูปภาพ: 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 นายเรืองเดช ประวัตรวโรดม (ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี) ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้าน สามพร้าว - บ้านนาอุดม ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 0.950 กิโลเมตร เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และควบคุมคุณภาพงาานการปรับปรุงถนนลาดยาง ให้ได้ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

วันที่: 
ศุกร์, มีนาคม 20, 2015 - 15:30
ไฟล์แนบ: