home

ด้านการเดินทางปลอดภัย (Safe)

รูปภาพ: 

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี ดำเนินการตัดหญ้าทั้งสองข้างทาง และปรับปรุงอุปกรณ์จราจรต่างๆ ณ ถนนสาย อด.1071 แยกทางหลวงหมายเลข2 –บ้านไชยวาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ช่วงกมที่. 4+000 เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรบนถนนทางหลวงชนบทด้วยความ ปลอดภัย

วันที่: 
พฤหัสบดี, ตุลาคม 31, 2019 - 09:15