home

ด้านการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง ถนนสวยงาม(Scenic)

รูปภาพ: 

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี เข้าดำเนินการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง ณ ถนนสายอด.1071 แยกทางหลวงหมายเลข 2 – บ้านไชยวาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ช่วงกม.ที่ 24+000 – 24+200 (บ้านขาวัว) เพื่อให้ทัศนียภาพข้างทางถนนสวยงามมีระยะมองเห็นเพียงพอ และประชาชนที่เดินทางบนทางหลวงชนบทได้รับความ ประทับใจ

วันที่: 
พฤหัสบดี, ตุลาคม 31, 2019 - 09:15