home

ด้านการเดินทางปลอดภัย (Safe)

รูปภาพ: 

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี เข้าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างถนน สายอด.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 2312 – บ้านโนนอุดม อำเภอ หนองหาน จังหวัดอุดรธานี ช่วงกม.ที่ 18+000 (บ้านนาทรายน้ำรอด) เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรบนถนนทางหลวงชนบทด้วยความ ปลอดภัย

วันที่: 
พฤหัสบดี, ตุลาคม 31, 2019 - 09:15