home

ด้านการเดินทางปลอดภัย (Safe)

รูปภาพ: 

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี เข้าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างถนน สายอด.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 22 – บ้านอ้อมกอ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ช่วงกม.ที่ 14+000 (บ้านธาตุน้อย) เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรบนถนนทางหลวงชนบทด้วยความ ปลอดภัย

วันที่: 
พฤหัสบดี, ตุลาคม 31, 2019 - 09:00