home

ด้านการเดินทางปลอดภัย (Safe)

รูปภาพ: 

ด้านการเดินทางปลอดภัย

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี ดำเนินการตัดหญ้าทั้งสองข้างทาง และติดตั้งหลักนำโค้ง ณ ถนนสาย อด.4074 แยกทางหลวงหมายเลข 2263 - บ้านเลา อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ช่วงกมที่. 10+000 เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรบนถนนทางหลวงชนบทด้วยความ ปลอดภัย

 

วันที่: 
พุธ, ตุลาคม 30, 2019 - 16:45