home

ด้วยแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานีมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ด้วยแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานีมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

วันที่: 
อังคาร, ตุลาคม 29, 2019 - 12:03