home

ด้านการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง ถนนสวยงาม(Scenic)

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี เข้าดำเนินการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง ณ ถนนสายอด.1071 แยกทางหลวงหมายเลข 2 – บ้านไชยวาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ช่วงกม.ที่ 12+000 (บ้านสวนหม่อน) เพื่อให้ทัศนียภาพข้างทางถนนสวยงาม มีระยะมองเห็นเพียงพอและประชาชนที่เดินทางบนทางหลวงชนบทได้รับความ ประทับใจ

วันที่: 
ศุกร์, ตุลาคม 25, 2019 - 12:30