home

ด้านการปรับปรุงผิวจราจร(Service)

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานีได้เข้าดำเนินการซ่อมฉุกเฉินถนนที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ในสายทาง อด.1054 แยกทางหลวงหมายเลข 2 – บ้านห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ช่วงกม.ที่ 3+000 (บ้านโนนสมบูรณ์) เพื่อให้การสัญจรของประชาชน มีความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรบนทางหลวงชนบท

วันที่: 
ศุกร์, ตุลาคม 25, 2019 - 12:28