home

ด้านการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง ถนนสวยงาม(Scenic)

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี เข้าดำเนินการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง ณ ถนนสายอด.1071 แยกทางหลวงหมายเลข 2 – บ้านไชยวาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 9+000 เพื่อให้ทัศนียภาพข้างทางถนนสวยงาม มีระยะมองเห็นเพียงพอและประชาชนที่เดินทางบนทางหลวงชนบทได้รับความ ประทับใจ

วันที่: 
พฤหัสบดี, ตุลาคม 24, 2019 - 17:17