home

ด้านการเดินทางปลอดภัย (Safe)

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี ดำเนินการตัดหญ้าทั้งสองข้างทาง และปรับปรุงอุปกรณ์จราจรต่างๆ ถนนสาย อด.1054 แยกทางหลวงหมายเลข 2 – บ้านห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรบนถนนทางหลวงชนบทด้วยความ ปลอดภัย

วันที่: 
จันทร์, ตุลาคม 28, 2019 - 08:16