home

ด้านการเดินทางปลอดภัย (SAFE)

รูปภาพ: 

ด้านการเดินทางปลอดภัย

                   (30 ส.ค.62)แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี ดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่หักจากผลกระทบจากอุทกภัย ณ ถนนสาย อด.1083  แยกทางหลวงหมายเลข  2  –   บ้านนายม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี    เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้กับประชาชนที่สัญจรบนถนนทางหลวงชนบทด้วยความ  ปลอดภัย

 

วันที่: 
เสาร์, สิงหาคม 31, 2019 - 08:15