home

ขทช.อุดรธานี ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน

รูปภาพ: 

ขทช.อุดรธานี ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน

             วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายชาญชัย เดชสุทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี ประธานการประชุม พร้อมด้วย ข้าราชการ ,ลูกจ้างประจำ ,พนักงานราชการ ,ลูกจ้างรายเดือนและรายวันในสังกัดส่วนปฏิบัติการแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี เข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของส่วนปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

 

วันที่: 
พฤหัสบดี, กรกฎาคม 4, 2019 - 14:45