home

ด้านการเดินทางปลอดภัย (Safe)

รูปภาพ: 

ด้านการเดินทางปลอดภัย

                   วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี ดำเนินการตัดหญ้าทั้งสองข้างทาง ณ ถนนสาย อด.4081  แยกทางหลวงหมายเลข  2410   - บ้านนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี                เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรบนถนนทางหลวงชนบทด้วยความ  ปลอดภัย

 

วันที่: 
พฤหัสบดี, กรกฎาคม 4, 2019 - 14:45