home

ด้านการเดินทางปลอดภัย (Safe)

รูปภาพ: 

ด้านการเดินทางปลอดภัย

                   วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี ดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์จราจรต่างๆ ณ ถนนสาย อด.2040  แยกทางหลวงหมายเลข  22   –   บ้านดอนม่วง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรบนถนนทางหลวงชนบทด้วยความ  ปลอดภัย

 

วันที่: 
พฤหัสบดี, กรกฎาคม 4, 2019 - 14:45