home

สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเข้าตรวจติดตามงานก่อสร้างทางโครงการ QCS. ของขทช.อุดรธานี

รูปภาพ: 

                                         สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเข้าตรวจติดตามงานก่อสร้างทางโครงการ QCS. ของขทช.อุดรธานี

                   วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา                ได้เข้าตรวจติดตามและประเมินผลการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างทางโครงการ QCS. ของแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี  ณ ห้องประชุม                      แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

 

วันที่: 
พฤหัสบดี, กรกฎาคม 4, 2019 - 14:45