home

ขทช.อุดรธานี จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ พร้อมร้องเพลงชาติไทย

รูปภาพ: 

ขทช.อุดรธานี จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ

พร้อมร้องเพลงชาติไทย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00น. นายเรืองเดช ประวัตรวโรดม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี และนายชาญชัย เดชสุทธิ์ ผอ.สปบ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมเคารพธงชาติพร้อมร้องเพลงชาติไทยและสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความอยู่มั่นของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ บริเวณหน้าเสาธงแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

 

วันที่: 
จันทร์, กรกฎาคม 1, 2019 - 09:30