home

ขทช.อุดรธานี ตั้งด่านชั่งน้ำหนัก ยานพาหนะเคลื่อนที่

รูปภาพ: 

ขทช.อุดรธานี ตั้งด่านชั่งน้ำหนัก

ยานพาหนะเคลื่อนที่

                     วันที่ 11 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี เข้าดำเนินการตั้งด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกเคลื่อนที่บนถนนทางหลวงชนบท จำนวน 2 สายทาง ได้แก่ สายอด.4070 แยกทางหลวงหมายเลข 2313 – บ้านหลุบหวาย อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี และสายอด.1076 แยกทางหลวงหมายเลข 2 – บ้านหลุบหวาย อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท ในการจำกัดการบรรทุกน้ำหนักเกิน เพื่อลดปัญหาถนนชำรุดเสียหายเร็วกว่ากำหนด

 

วันที่: 
พุธ, มิถุนายน 12, 2019 - 10:15