home

ด้านการเดินทางอย่างปลอดภัย safe

รูปภาพ: 

ด้านการเดินทางปลอดภัย

     วันที่ 11 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี เข้าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างถนน              สาย นภ.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2146 –  บ้านอุบมุง(ตอนอุดรธานี) อำเภอหนองวัวซอ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรบนถนนทางหลวงชนบทด้วยความ  ปลอดภัย

 

วันที่: 
อังคาร, มิถุนายน 11, 2019 - 09:00