home

ขทช.อุดรธานี ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ฯ และ พระเจ้าวรวงศ์เธอฯเสด็จไปทอดพระเนตรความคืบหน้าโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ

รูปภาพ: 

ขทช.อุดรธานี ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ฯ                                และ พระเจ้าวรวงศ์เธอฯเสด็จไปทอดพระเนตรความคืบหน้าโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ

                    วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี                    และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทอดพระเนตรความคืบหน้าโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระ-    มหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ วัดเกสรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ในการนี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กราบทูลถวายรายงานความคืบหน้าโครงการฯ โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล, ผบ.มทบ.24, ผบก.ภ.จว.อุดรธานี,รองผู้ว่าราชการจังหวัด,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายเรืองเดช ประวัตรวโรดม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ พสกนิกรชาวจังหวัดอุดรธานี                     เฝ้ารับเสด็จ

 

วันที่: 
อังคาร, มิถุนายน 11, 2019 - 09:00