home

แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี จัดกิจกรรมเคารพธงชาติพร้อมร้องเพลงชาติไทย

รูปภาพ: 

แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี จัดกิจกรรมเคารพธงชาติพร้อมร้องเพลงชาติไทย

              วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นายเรืองเดช ประวัตรวโรดม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี และนายชาญชัย เดชสุทธิ์ ผอ.สปบ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดขทช.อุดรธานี ร่วมเคารพธงชาติพร้อมร้องเพลงชาติไทยและสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความอยู่มั่นของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์                   ณ บริเวณหน้าเสาธงแขวงทางหลวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

 

วันที่: 
จันทร์, มิถุนายน 10, 2019 - 14:30