home

ด้านการเดินทางอย่างปลอดภัย safe

รูปภาพ: 

การเดินทางอย่างปลอดภัย

                      วันที่ 10 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี เข้าดำเนินการปรับปรุงหลักนำโค้ง และตัดหญ้า ณ  ถนนสาย อด.2040  แยกทางหลวงหมายเลข   22  –  บ้านดอนม่วง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความปลอดภัยในการสัญจรบนทางหลวงชนบท

 

วันที่: 
จันทร์, มิถุนายน 10, 2019 - 14:30