home

ผอ.ขทช.อุดรธานี เข้าร่วมประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2562

รูปภาพ: 

ผอ.ขทช.อุดรธานี เข้าร่วมประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2562

                               วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายเรืองเดช ประวัตรวโรดม  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี                      พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบทครั้งที่ 8  ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายสมสมัย แก้วบุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)

 

วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 16, 2019 - 10:45