home

ด้านการเดินทางอย่างปลอดภัย safe

รูปภาพ: 

การเดินทางอย่างปลอดภัย

         วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี เข้าดำเนินการปรับปรุงป้ายเตือนทางโค้ง           ณ ถนนสาย อด.2040  แยกทางหลวงหมายเลข  22 – บ้านดอนม่วง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความปลอดภัยในการสัญจรบนทางหลวงชนบท

 

วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 16, 2019 - 10:45