home

ด้านการเดินทางอย่างปลอดภัย safe

รูปภาพ: 

การเดินทางอย่างปลอดภัย

            วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี เข้าดำเนินการตัดหญ้าที่สองข้างทาง               ณ  ถนนสาย  อด.4074  แยกทางหลวงหมายเลข   2263    – บ้านเลา     อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความปลอดภัยในการสัญจรบนทางหลวงชนบท

 

วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 16, 2019 - 10:45