home

ด้านการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง ถนนสวยงาม scenic

รูปภาพ: 

ด้านการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง

ถนนสวยงาม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี                          เข้าดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่เข้ามาในเขตทาง ณ ถนนสายอด.4058                 แยกทางหลวงหมายเลข  2270 – บ้านสันติสุข อำเภอบ้านดุง                จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ทัศนียภาพข้างทางถนนสวยงามมีระยะมองเห็นเพียงพอและประชาชน ที่เดินทางบนทางหลวงชนบท               ได้รับความ  ประทับใจ

 

วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 16, 2019 - 10:45