home

ด้านการเดินทางอย่างปลอดภัย safe

รูปภาพ: 

การเดินทางอย่างปลอดภัย

         วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี เข้าดำเนินการตัดหญ้าทั้งสองข้างทาง ณ ถนนสาย อด.1076  แยกทางหลวงหมายเลข  2 –  บ้านหลุบหวาย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความปลอดภัยในการสัญจรบนทางหลวงชนบท

 

วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 16, 2019 - 10:45