home

ด้านการเดินทางอย่างปลอดภัย safe

รูปภาพ: 

ด้านการเดินทางปลอดภัย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี เข้าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างถนน              สายอด.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 216 –  บ้านหนองสร้างไพร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรบนถนนทางหลวงชนบทด้วยความ  ปลอดภัย

 

วันที่: 
พุธ, พฤษภาคม 15, 2019 - 13:45