home

ขทช.อุดรธานี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562”

รูปภาพ: 

ขทช.อุดรธานี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร                           “การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562”

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการ ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” โดยมี นายผดุงศักดิ์  สรุจิกำจรวัฒนะ

ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธาน ณ โรงแรมเอเชีย               แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 

วันที่: 
อังคาร, พฤษภาคม 14, 2019 - 14:15