home

แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี จัดกิจกรรมเคารพธงชาติพร้อมร้องเพลงชาติไทย

รูปภาพ: 

แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี จัดกิจกรรมเคารพธงชาติพร้อมร้องเพลงชาติไทย

              วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายเรืองเดช ประวัตรวโรดม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี นายพิจิตร สุโข ผอ.กวช และนายชาญชัย เดชสุทธิ์ ผอ.สปบ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด                     ขทช.อุดรธานี ร่วมเคารพธงชาติพร้อมร้องเพลงชาติไทยและสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความอยู่มั่นของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ บริเวณหน้าเสาธงแขวงทางหลวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

 

วันที่: 
จันทร์, พฤษภาคม 13, 2019 - 13:45