home

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการเงินกู้ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)

รูปภาพ: 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการเงินกู้ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)

                          วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายสมสมัย แก้วบุตรดี ผส.ทช.15 ,นายเรืองเดช ประวัตรวโรดม ผอ.ขทช.อด และหัวหน้าหน่วยงาน             กระทรวงคมนาคม และเจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี                 และสกลนคร ในการนี้ตรวจติดตาม รับฟัง การบรรยายสรุปการดำเนินการ โครงการเงินกู้ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)  โดยโครงการก่อสร้างนี้ทางหลักเป็นช่อง 4 จราจร ระยะที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 22 ช่วง อ.หนองหาน  – อ.พังโคน เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)

 

วันที่: 
จันทร์, พฤษภาคม 13, 2019 - 12:00