home

ด้านการเดินทางอย่างปลอดภัย safe

การเดินทางอย่างปลอดภัย

         วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี  เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาและทำความสะอาดท่อระบ่ายน้ำ ณ ถนนสาย อด.1071  แยกทางหลวงหมายเลข  2 –  บ้านไชยวาน   อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความปลอดภัยในการสัญจรบนทางหลวงชนบท

 

วันที่: 
พุธ, กรกฎาคม 25, 2018 - 11:04