home

ด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน Social

ด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี ลงพื้นที่สำรวจโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย บ้านห้วยยางคำ –  วัดป่าพรหมวิหาร ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

 

วันที่: 
พุธ, กรกฎาคม 25, 2018 - 11:04