home

ด้านการเดินทางอย่างปลอดภัย safe

ด้านการเดินทางปลอดภัย

                วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี                   เข้าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างถนน สายอด.1079 แยกทางหลวงหมายเลข  2 – บ้านสามเหลี่ยม อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี             เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรบนถนนทางหลวงชนบทด้วย ความปลอดภัย

 

วันที่: 
พุธ, กรกฎาคม 25, 2018 - 11:04