home

logo
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง นายช่างโยธา 15 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา

วันที่ : 09 เม.ย. 2558 22:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

 

home