home

ข่าวกิจกรรม

logo
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการเงินกู้ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)

05/13/2019 - 12:00

logo
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทล.2022 - วัดป่านฤนาทรอยพระพุทธบาท

05/13/2019 - 12:00

logo
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

05/13/2019 - 12:00

logo
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทล.2 กับถนนวงแหวน รอบเมืองอุดรธานี (ด้านเหนือ)

05/13/2019 - 12:00

logo
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจโครงข่ายคมนาคม ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานอุดรธานี

05/13/2019 - 12:00

logo
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

05/11/2019 - 17:45

logo
ขทช.อุดรธานี ตั้งด่านชั่งน้ำหนัก ยานพาหนะเคลื่อนที่

05/08/2019 - 18:00

logo
ด้านการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง ถนนสวยงาม scenic

05/08/2019 - 09:15

logo
ด้านการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง ถนนสวยงาม scenic

05/08/2019 - 09:15

logo
ด้านการเดินทางอย่างปลอดภัย safe

05/08/2019 - 09:15

หน้า