home

ข่าวกิจกรรม

logo
ผอ.ขทช.อด. ลงพื้นที่ตรวจงาน สายบ้านใหม่ - ถ้ำข้าวเปลือก ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

08/05/2015 - 11:45

logo
ผอ.ขทช.อด. ลงพื้นที่ตรวจงาน สายบ้านโนนสง่า - ถ้ำจันทรคราส ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

08/05/2015 - 11:45

logo
ผอ.ขทช.อด. เข้าร่วมประชุมกับคณะสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

08/05/2015 - 11:45

logo
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการเงินกู้ฯ

08/05/2015 - 11:45

logo
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานีร่วมพัฒนาสายทาง โครงการ "รักษ์ทาง - รักษ์ถิ่น" ถนนสวยงาม

08/05/2015 - 11:45

logo
ผอ.ขทช.อด.ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการก่อสร้างทางต่างระดับจุดตัดผ่านทางรถไฟ สายอด.1005 แยก ทล.2 - บ้านพรประจักษ์ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

08/05/2015 - 11:30

logo
ผอ.ขทช.อด.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี

08/05/2015 - 11:30

logo
ผอ.ขทช.อด. ลงพื้นที่ตรวจงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 2270 - บ้านสันติสุข อ.บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

08/05/2015 - 11:30

logo
ผอ.สอป.,ผอ.สคก พร้อมกับ ผอ.ขทช.อด ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการก่อสร้างทางต่างระดับ จุดตัดผ่านทางรถไฟ สาย อด.1005 แยก ทล.2-บ้านพรประจักษ์ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

05/27/2015 - 09:30

logo
ผอ.ขทช.อด. ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานก่อสร้างถนนทางเข้าพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ ธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

05/14/2015 - 16:15

หน้า