home

ข่าวกิจกรรม

logo
ผอ.บทช.ศรีธาตุ ผอ.ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานีและนายช่าง (พร.) ลงพื้นที่ตรวจถนนบ้านโนนสวางถึงวัดป่าโนนสวาง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

07/12/2016 - 13:30

logo
ผอ.บทช.ศรีธาตุ ร่วมประชุม ขอขยายพื้นที่รอบบริเวณหมวดบำรุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ

07/12/2016 - 13:30

logo
ผอ.บทช.ศรีธาตุ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี เข้าร่วมประชุม VDO CONFERENCE ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)

07/12/2016 - 13:30

logo
ผอ.บทช.ศรีธาตุ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี เข้าร่วมประชุมสัญจร ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)

07/12/2016 - 13:30

logo
วิศวกรใหญ่ ท่านวิศว์ รัตนโชติ ประธานคณะอนุกรรมการติดตามประเมิลผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. พร้อมคณะอนุกรรมการตรวจติดตาม เอกลักษณ์ทาง ทช. ของแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

05/19/2016 - 16:30

logo
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เขต 10 ประชุมร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของส่วนราชการในเขตตรวจราชการที่ 10

03/13/2016 - 23:00

logo
ขทช.อุดรธานี ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี ต้อนรับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

03/13/2016 - 22:15

logo
ผอ.ขทช.อุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

12/05/2015 - 11:45

logo
ผอ.ขทช.อุดรธานี พร้อมทั้งข้าราชการ ขทช.อด. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร

12/05/2015 - 11:45

logo
ขทช.อุดรธานี ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

12/03/2015 - 10:45

หน้า