home

ข่าวกิจกรรม

logo
ขทช.อุดรธานี จัดพิธีลงนามถวายอาลัย ร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

10/17/2016 - 16:30

logo
ขทช.อุดรธานี ร่วมสรงน้ำพระบรมศพและสวดอภิธรรมฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

10/15/2016 - 15:00

logo
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์โพชฌังคปริตรถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว

10/13/2016 - 18:30

logo
ขทช.อุดรธานี พร้อมประชาชน อ.หนองแสง ร่วมปลูกหญ้าแฝกในสายทาง

07/13/2016 - 13:45

logo
ขทช.อุดรธานี พร้อมด้วย มทบ.24 ร่วมจัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่เพื่อควบคุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐาน

07/13/2016 - 12:30

logo
ผอ.บทช.พิบูลย์รักษ์ ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดอุดรธานี (อำเภอทุ่งฝน)

07/13/2016 - 12:00

logo
ผอ.บทช.พิบูลย์รักษ์ ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2559 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

07/13/2016 - 12:00

logo
บทช.น้ำโสม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน

07/13/2016 - 11:45

logo
ผอ.ขทช.อุดรธานี ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน งานสำรวจออกแบบโครงข่ายสะพานปี 2559 กลุ่มที่ 3 "สะพาน คสล.ข้ามลำน้ำปาว"

07/12/2016 - 15:00

logo
ผอ.บทช.ศรีธาตุ ได้เข้าร่วมโครงการ ปลูกชมพู่พันธุ์ทิพย์ ปรับภูมิทัศน์พัฒนาการท่องเที่ยว

07/12/2016 - 13:45

หน้า