home

ข่าวกิจกรรม

logo
ขทช.อุดรธานี ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

11/22/2016 - 15:00

logo
ผอ.ขทช.อุดรธานี เข้าร่วมประชุมหารือการซ่อมแซมวัดป่านาคำน้อย อำเภอนายูง ซึ่งเสียหายจากเหตุอุทกภัย

11/18/2016 - 12:00

logo
ผอ.ขทช.อุดรธานี เข้าร่วมประชุมหารือการซ่อมแซมวัดป่านาคำน้อย อ.นายูง ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย

11/18/2016 - 12:00

logo
ผอ.ขทช.อุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานซ่อมสะพาน อันเนื่องมาจากอุทกภัยน้ำท่วม สาย นค.3026 แยกทล.211 - บ้านเชียงดี (ตอนอุดรธานี) อ.นายูง จ.อุดรธานี

11/17/2016 - 15:45

logo
ผอ.ขทช.อุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานซ่อมสะพาน อันเนื่องมาจากอุทกภัยน้ำท่วม สาย อด.4013 แยกทล.2376 - บ้านนาตูม อ.นายูง จ.อุดรธานี

11/17/2016 - 15:30

logo
ผอ.ขทช.อุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานซ่อมถนน อันเนื่องมาจากอุทกภัยน้ำท่วม สาย แยกทช.อด.4013 - บ้านนาเมืองทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี

11/17/2016 - 15:30

logo
ขทช.อุดรธานี ลงพื้นที่ตั้งด่านชั่งน้ำหนัก

11/11/2016 - 15:15

logo
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี ลงพื้นที่เข้าซ่อมแซมคอสะพานที่ชำรุด จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก

11/11/2016 - 13:30

logo
ผอ.ขทช.อุดรธานี ลงพื้นที่สถานที่ก่อสร้างฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ

11/10/2016 - 16:00

logo
ขทช.อุดรธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

11/10/2016 - 15:00

หน้า