home

ข่าวกิจกรรม

logo
ขทช.อุดรธานี ตั้งด่านชั่งน้ำหนัก ยานพาหนะเคลื่อนที่

06/12/2019 - 10:15

logo
ด้านการเดินทางอย่างปลอดภัย safe

06/11/2019 - 09:00

logo
ขทช.อุดรธานี ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ฯ และ พระเจ้าวรวงศ์เธอฯเสด็จไปทอดพระเนตรความคืบหน้าโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ

06/11/2019 - 09:00

logo
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี จัดกิจกรรมเคารพธงชาติพร้อมร้องเพลงชาติไทย

06/10/2019 - 14:30

logo
ด้านการเดินทางอย่างปลอดภัย safe

06/10/2019 - 14:30

logo
ด้านการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง ถนนสวยงาม scenic

06/10/2019 - 14:30

logo
ด้านการเดินทางอย่างปลอดภัย safe

06/10/2019 - 14:30

logo
ขทช.อุดรธานี เข้าร่วมการสัมมนาบูรณาการ และการทบทวนหลังการฝึกซ้อมการค้นหา และช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2562

06/10/2019 - 14:30

logo
ขทช.อุดรธานี เข้าร่วมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยประจำปี 2562 (SAREX 2019)

06/10/2019 - 14:30

logo
ขทช.อุดรธานี ประชุมเพื่อสรุปผลเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯและพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ

06/07/2019 - 11:15

หน้า