home

ข่าวกิจกรรม

logo
ผอ.ขทช.อุดรธานี เข้าร่วมประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2562

07/12/2019 - 15:00

logo
ขทช.อุดรธานี ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน

07/04/2019 - 14:45

logo
ด้านการเดินทางปลอดภัย (Safe)

07/04/2019 - 14:45

logo
ด้านการเดินทางปลอดภัย (Safe)

07/04/2019 - 14:45

logo
ด้านการเดินทางปลอดภัย (Safe)

07/04/2019 - 14:45

logo
สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเข้าตรวจติดตามงานก่อสร้างทางโครงการ QCS. ของขทช.อุดรธานี

07/04/2019 - 14:45

logo
ด้านการเดินทางปลอดภัย (Safe)

07/04/2019 - 10:00

logo
ขทช.อุดรธานี จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ พร้อมร้องเพลงชาติไทย

07/01/2019 - 09:30

logo
ขทช.อุดรธานี ตั้งด่านชั่งน้ำหนัก ยานพาหนะเคลื่อนที่

06/12/2019 - 10:15

logo
ด้านการเดินทางอย่างปลอดภัย safe

06/11/2019 - 09:00

หน้า