ทชจ.อุดรธานี จัดประชุมพิจารณารายละเอียดงานสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย จ ผังเมืองรวม เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จังหวัด: 
อุดรธานี