home

ขทช.อุดรธานี พร้อมประชาชน อ.หนองแสง ร่วมปลูกหญ้าแฝกในสายทาง

วันที่ : 13 ก.ค. 2559 13:45

ขทช.อุดรธานี พร้อมด้วย มทบ.24 ร่วมจัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่เพื่อควบคุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐาน

วันที่ : 13 ก.ค. 2559 12:30

ผอ.บทช.พิบูลย์รักษ์ ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดอุดรธานี (อำเภอทุ่งฝน)

วันที่ : 13 ก.ค. 2559 12:00

ผอ.บทช.พิบูลย์รักษ์ ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2559 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

วันที่ : 13 ก.ค. 2559 12:00

บทช.น้ำโสม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน

วันที่ : 13 ก.ค. 2559 11:45

ข่าวทั้งหมด
logo
การจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

วันที่ : 29 ก.ย. 2558 17:15

logo
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ)

วันที่ : 30 เม.ย. 2558 19:30

logo
แต่งตั้งกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ในการสรรหาและเลือกสรร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

แต่งตั้งกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ในการสรรหาและเลือกสรร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

วันที่ : 30 เม.ย. 2558 07:30

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ)

วันที่ : 25 เม.ย. 2558 19:15

logo
ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ตำแหน่ง นายช่างโยธา)

ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ตำแหน่ง นายช่างโยธา)

วันที่ : 25 เม.ย. 2558 19:00

logo
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง นายช่างโยธา 15 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา

วันที่ : 09 เม.ย. 2558 22:30

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home