home

ขทช.อุดรธานี เข้าร่วมการลงพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

วันที่ : 18 เม.ย. 2562 12:00

นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน ศูนย์คมนาคมปลอดภัย

วันที่ : 14 เม.ย. 2562 18:15

ขทช.อุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ของขทช.อด

วันที่ : 14 เม.ย. 2562 13:00

ด้านการเดินทางอย่างปลอดภัย safe

วันที่ : 12 เม.ย. 2562 17:00

ผอ.ขทช.อุดรธานี ร่วมต้อนรับ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ของขทช.อด

วันที่ : 12 เม.ย. 2562 10:45

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรืองเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ : 17 ต.ค. 2561 12:52

logo
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ : 28 ส.ค. 2561 10:51

logo
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ : 22 ส.ค. 2561 10:53

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ : 20 ส.ค. 2561 11:28

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรืองเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ : 08 ส.ค. 2561 11:10

ข่าวประกวดราคา

วันที่ : 01 ส.ค. 2561 11:26

logo
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2561

วันที่ : 24 ก.ค. 2561 11:26

ข่าวทั้งหมด
ด้านการเดินทางอย่างปลอดภัย safe

วันที่ : 25 ก.ค. 2561 11:04

ด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน Social

วันที่ : 25 ก.ค. 2561 11:04

ด้านการเดินทางอย่างปลอดภัย safe

วันที่ : 25 ก.ค. 2561 11:04

กรมทางหลวงชนบท แนะนำ 8 เส้นทาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ แบ่งเบาจราจรบนถนนสายหลัก

วันที่ : 30 มี.ค. 2561 13:58

logo
สื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิน (Inflight VDO)

วันที่ : 26 ธ.ค. 2560 15:04

แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์แผนที่การเดินทางไปยังพระเมรุมาศ พระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ในพื้นที่ กทม.

วันที่ : 20 ต.ค. 2560 14:26

ประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงชนบท ให้บริการจุดจอดรถบริเวณจุดตัดกัลปพฤกษ์ - ราชพฤกษ์ ฟรี

วันที่ : 19 ต.ค. 2560 16:59

ประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท ได้บริการจุดจอดรถ บริเวณจุดตัดถนนกัลปพฤกษ์ - ราชพฤกษ์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย สำหรับประชาชนผู้เดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 19 - 31 ตุลาคม 2560

วันที่ : 10 ต.ค. 2560 15:29

logo
การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษย์ชนผ่านเว็ปไซต์

วันที่ : 01 ก.ย. 2560 10:41

ผอ.ขทช.อุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

วันที่ : 25 เม.ย. 2560 09:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home